Lennart Jönsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Individuell psykoterapi
Parterapi
Handledning

Välkommen

På grund av coronapandemin är min psykoterapimottagning i Sala tills vidare stängd. Söker du/ni terapi på psykodynamisk grund, gå in på PsykoterapiCentrums hemsida, www.psykoterapicentrum.se. 

Jag heter Lennart Jönsson och är sedan  tjugo år verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Jag har haft mottagning i Stockholm och i Enköping. Nu koncentrerar jag dock verksamheten till en ny mottagning centralt i Sala. Där bedriver jag som legitimerad psykoterapeut individuell terapi och parterapi. Jag erbjuder också handledning för arbetsplatsgrupper.

Du kan ringa eller maila mig för att boka tid för ett första samtal, där vi diskuterar vad du – eller ni – skulle vilja arbeta med i en terapi eller handledning.

Människor söker sig till samtalsterapi av flera olika anledningar. Man kan hamna i akuta problem och svåra skeden i livet på grund av övergrepp, sjukdomar, olyckshändelser, dödsfall, skilsmässor, ensamhet, sexualproblem, konflikter med egna barn, föräldrar eller syskon, arbetslöshet, trakasserier på arbetet mm.

Detta kan orsaka ett utdraget och ofta svårhanterligt lidande i form av t. ex. sviktande självkänsla, nedstämdhet, oro, ångest, depression, stress, sömnbesvär, ätstörningar,  men även andra krissymptom som svartsjuka, raseriutbrott, drog-, sex- och alkoholmissbruk.

Det finns också personer som söker psykoterapi på grund av ett långvarigt, mer diffust psykiskt lidande, som de inte kan se orsakerna till och som de inte kunnat komma till rätta med själva. Känslan av hjälplöshet i sådana lägen kan vara stark.

I psykoterapi erbjuds man att i samtal med terapeuten försöka förstå de inre sammanhangen, att komma till ökad insikt om sig själv och hur man fungerar och att bearbeta sina problem och svårigheter. Den process som startar när man börjar i psykoterapi, gör det möjligt att förändra och bryta de invanda tanke- och levnadsmönster som plågar en.

Men det krävs mod att blicka inåt. Den som går i psykoterapi brukar både längta efter nästa timme och frukta den. Man skulle kunna likna psykoterapi vid en inre resa eller vandring, en upptäcktsfärd i ett många gånger snårigt landskap där terapeuten följer med som en erfaren medvandrare.

Den psykodynamiskt inriktade psykoterapin är en internationellt väl ansedd metod för att  bättre förstå det mänskliga psyket och lindra psykiska problem. Den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

På hemsidans följande sidor kan du läsa mer om vad det innebär att gå i terapi, hur jag arbetar och vad du kan vänta dig att uppnå genom att gå i psykoterapi.

Du är välkommen att kontakta mig!

Mottagning

Ring mig

Maila mig

Rådmansgatan 7
Sala

0730 - 654 637

lennart.jsn@gmail.com

Administration - Powered by WordPress - Skapad av Superklaro Webbproduktion